KVALITET

Napredni proces kontrole kvaliteta
Kompanije sa kojima saradjujemo duži niz godina, imaju kontinuirani napredak u sistemu kvaliteta ali i u prilagodjavanju svoje opreme krajnjim korisnicima u skladu sa njihovim potrebama.
U celom procesu proizvodnje solarnih proizvoda, kontrola kvaliteta je pažljivo uvodjena korak po korak tokom godina. Svaki kontrolor kvaliteta je odgovoran za poseban proces proizvodnje kao i svaki nadzorni organ koji pažljivo prati proceduru odgovornosti i standarne operacije tokom proizvodnje i pažljivo prati rad svakog radnika. Pomocu kontrolora kvaliteta moguce su brze reakcije na otkrivanju problema i njihovom otklanjanju. Na svakom nivou kontrole kvaliteta rade brojni dobro obuceni profesionalci koji obajvljau testove kvaliteta na osnovu kojih ce se kasnije garantovati 100% zadovoljstvo klijenata.

Zahvaljujući svim ovim sisemima kontrole kvaliteta, proizvodjači su omogućili dobre garancije za proizvode ali su nas za svaki slučaj i opremili rezervnim delovima i tehničkom podrškom. Na taj način mogu da se eliminišu eventualni problemi koji mogu da se pojave prilikom rada kako malih kućnih sistema tako i solarnih elektrana.