TO SMO MI

Battery & Solar firma osnovano 2003 godine. Pre pet godina duboko smo se opredelili za povećanje energetske efiksnosti objekata primenom obnoviljivih izvora energije, pre svega solarnim sistemima za proizvodnju struje.

Zahvaljujući tom opredeljenju okrećemo za sve nas novu stranicu i ucrtavamo nove putanje za ramišljanje i delovanje u Srbiji. Saradjujemo sa glavnim zastupnicima i proizvođačima solarnih panela, kontrolera punjenja akumulatora, invertora napona, akumulatorskih baterija, prateće opreme, solarnih pumpi za zalivanje travnjaka i useva i sl.

Od svih dobavljača imamo potpunu tehničku podršku i rešenja za razne situacije.
Oslonite se na naše iskustvo i kontinuirano praćenje novina u svetu solarnih sistema i za sebe izaberite opremu kakva će Vam najviše odgovarati. 

Za sva pitanja Vam stojimo na raspolaganju. 
Vaš Battery & Solar